1. Splošno

Zavezujemo se, da bomo varovali zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletnega portala www.gluteco.si. Zbrane osebne podatke bo Upravljalec porabljal izključno za storitve, ki jih ponuja. Storil bo vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Upravljavec za potrebe opravljanja storitev zbira, vodi, obdeluje in shranjuje uporabnikove podatke.

2. Katere podatke zbiramo?

Zbiramo naslednje podatke:

  • ime in priimek;
  • naslov za dostavo;
  • podjetje oz. naziv pravne osebe in davčno številko (če je uporabnik pravna oseba);
  • naslov elektronske pošte;
  • kontaktno telefonsko številko;
  • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini;
  • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, Upravljalec ne odgovarja.

3. Kdo je zbiratelj osebnih podatkov?

Zbiratelj osebnih podatkov je podjetje Alfacon d.o.o., Jamova cesta 56, 1000 Ljubljana..

4. Za katere namene zbiramo osebne podatke?

Upravljalec teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Upravljalec bo podatke uporabnikov uporabil za proces odpošiljanja in obveščanja o naročenih izdelkih in za pošiljanje promocijske e-pošte za spletno trgovino www.gluteco.si. Vsi uporabniki se lahko odjavijo od vseh promocijskih sporočil. Upravljalec lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

Dostavni službi (GLS ipd.) bo Upravljalec zaupal le potrebne podatke za dostavo v spletni trgovini kupljenih izdelkov.

Upravljalec ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu.

Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno trgovino in lahko prekličejo svojo registracijo. To storijo tako, da s pisno izjavo sporočijo preklic registracije.

5. Dodatna pojasnila

Če imate vprašanja, težave ali pripombe glede te politike zasebnosti, nam to lahko sporočite na elektronski naslov: info@gluteco.si.